MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE UZMANLIĞI BAŞVURU FORMU
KİMLİK BİLGİLERİ KONTROLÜ
TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi / /
Nüfus Cüzdan SeriNo **
E-posta Adresi
Sınava Kimler Başvurabilir?

05/12/2017 tarihi itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla atanmış olmak şartıyla, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında ya da Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlığı kadro unvanında bulunanlar başvurabilir.
NOT :

* Başvuru yapmadan önce Başvuru Duyurusunu ve başvuru şartlarını dikkatlice okuyunuz.
** Nüfus Cüzdanı sahibi adaylar Nüfus Cüzdan Seri ve No alanında yazan bilgileri boşluk bırakmadan tek parça halinde girmelidir.


657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanları