6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması, 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinde dava şartı olarak belirlenmiştir.

 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Bakanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Merkez, İstanbul ve İzmir Zorunlu Arabuluculuk Komisyonları oluşturulmuştur. Komisyonların yetki çevreleri ise aşağıda yer alan şekilde belirlenmiştir:

 

Bakanlık Merkez Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu: Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Yozgat illeri,

 

İstanbul Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu: İstanbul, Bursa, Düzce, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak illeri,

 

İzmir Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu: İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla illeri.

 

Merkez Zorunlu Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Komisyon İrtibat Bilgileri

 

Merkez Zorunlu
Arabuluculuk

Komisyonu

İstanbul Zorunlu Arabuluculuk

Komisyonu

İzmir Zorunlu

Arabuluculuk

Komisyonu

Tel       : (312) 415 20 42

Tel       : (212) 402 42 60

Tel       : (232) 445 56 76

Faks     : (312) 425 04 43

Faks     : (212) 528 07 09

Faks     : (232) 441 51 60

E-posta: merkezarabuluculuk

@maliye.gov.tr

E-posta: istanbularabuluculuk

@maliye.gov.tr

E-posta: izmirarabuluculuk

@maliye.gov.tr