ETİK KOMİSYONU

 • Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu, Bakanlık makamından alınan 31/05/2005 tarihli onay ile kurulmuştur.

  Söz konusu komisyon;

  - Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında,
  - Teftiş, Hesap Uzmanları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlıklarından 1’er
  Başkan Yardımcısı,
  - Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden 1 Hukuk Müşaviri,
  - Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat, Gelir Politikaları, Milli Emlak ve Personel Genel
  Müdürlüklerinden 1’er Genel Müdür Yardımcısı

  olmak üzere 1 başkan 9 üyeden oluşmaktadır.

  Ancak, 646 sayılı KHK'ye istinaden Bakanlık Makamından alınan 13/10/2011 tarihli onay uyarınca Teftiş-Hesap Uzmanları Kurullarında birer Başkan Yardımcısı yerine Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısının, 08/05/2013 tarihli onay ile de Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünden bir Genel Müdür Yardımcısı yerine Maliye Yüksek Eğitim Merkez Başkanlığından bir Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

  Komisyonun görev süresi iki yıldır.

  Komisyonun sekreterya işleri Personel Genel Müdürlüğü (Disiplin ve Soruşturma (I) Şube Müdürlüğü) tarafından yerine getirilmektedir.

 •  

  MALİYE BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU (Mevcut)

Başkan : Halit ÖCAL - Müsteşar Yardımcısı
Üye     : Osman KIRBIYIK - Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı V.
Üye     : Oktay ÜSTÜN - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı
Üye     : Bekir POLAT - Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri
Üye     : Ali KARATÜRK - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür  Yardımcısı V.
Üye     : Zeki BALTA - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V.
Üye     : Fikri YILDIRIM - Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V.
Üye     : Tayyar TARI - Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V.