ETİK KOMİSYONU

 • Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu, ilk defa Bakanlık makamından alınan 31/05/2005 tarihli onay ile kurulmuştur.

  Bakanlık Makamının 08/05/2017 tarihli ve 13524 sayılı onayı ile de söz konusu komisyon;

  - Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında,
  - Vergi Denetim Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlıklarından 1’er Başkan Yardımcısı,
  - Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden 1 Hukuk Müşaviri,
  - Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat, Milli Emlak ve Personel Genel Müdürlüklerinden 1’er Genel Müdür Yardımcısı

  olmak üzere 1 başkan 7 üyeden oluşmaktadır.

  Komisyonun görev süresi iki yıldır.

  Komisyonun sekreterya işleri Personel Genel Müdürlüğü (Disiplin ve Soruşturma (II) Şube Müdürlüğü) tarafından yerine getirilmektedir.

 •  

  MALİYE BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU (Mevcut)

Başkan : Halit ÖCAL - Müsteşar Yardımcısı
Üye     : Osman KIRBIYIK - Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı V.
Üye     : Oktay ÜSTÜN - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı
Üye     : Bekir POLAT - Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri
Üye     : Ali KARATÜRK - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür  Yardımcısı
Üye     : Zeki BALTA - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Üye     : Fikri YILDIRIM - Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Üye     : Tayyar TARI - Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı