GÖREV VE YETKİLER

  • Etik Komisyonunun Görevi;

    - Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
    - Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
    - Etik uygulamaları değerlendirmek.