T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

D U Y U R U

 

            24 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü, Gazi Üniversitesi; Mühendislik Fakültesi (Eti Mah. Yükseliş Sk. No:5 Maltepe/ANKARA) Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A-B Blok (Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No:4 Beşevler/ANKARA) ile Teknoloji Fakültesi B Blok (Teknikokullar-ANKARA)'da gerçekleştirilecektir.

            Adayların sınava gelmeden önce dikkat edecekleri hususlar, sınav programı, sınava katılmaya hak kazanan 5520 (Beşbinbeşyüzyirmi) adayın sınav yerlerine ilişkin bilgiler ve sınav yerine ulaşım bilgileri aşağıda gösterilmiştir. 13/11/2013

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Maliye Bakanlığı

                                                                                                                             Personel Genel Müdürü

 

I- ADAYLARIN SINAVA GELMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMESİ GEREKEN
       HUSUSLAR:

 

1.      Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

2.      Başvuruyu elektronik ortamda yapan ve Başvuru Formunun imzalı bir örneğini Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmeyen adaylar, Formlarını sınav saatinden önce mutlaka sınav salon yetkilisine teslim etmek zorundadırlar.

 

3.      Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı, hesap makinesi, telsiz, cep bilgisayarı vb. elektronik cihazları sınav salonlarında bulundurmayacaklardır. Bu cihazların bulundurulduğunun veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum tutanağa bağlanacak ve ilgili adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

4.      Adaylar sınavda kurşun kalem kullanacaklardır.

 

            II-SINAV PROGRAMI:

            Tarih         :                  Başlama Saati:             Bitiş Saati:      

            24/11/2013                  10.00                            12.30

           

 

            III-ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE:

-          1 No’lu Liste (Aday No Sıralı)

-          2 No’lu Liste (Soyadına Göre Alfabetik Sıralı)

 

IV-SINAV YERİNE ULAŞIM BİLGİLERİ:

            -G.Ü. Mühendislik Fakültesi

            1- Genel Kroki

            2- HAVAŞ (Atatürk Kültür Merkezi karşısı)-Sınav Yeri

            3- AŞTİ (Otogar) - Sınav Yeri

            4- TCDD Gar - Sınav Yeri

-G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler ve Hukuk Fakültesi

            1- Genel Kroki

            2- HAVAŞ (Atatürk Kültür Merkezi karşısı)-Sınav Yeri

            3- AŞTİ (Otogar) - Sınav Yeri

            4- TCDD Gar - Sınav Yeri

-G.Ü. Teknoloji Fakültesi

            1- Genel Kroki

            2- HAVAŞ (Atatürk Kültür Merkezi karşısı)-Sınav Yeri

            3- AŞTİ (Otogar) - Sınav Yeri

            4- TCDD Gar - Sınav Yeri